Pitch Event "A MATERIAL WORLD - Produkte für heute & morgen" am 5. April 2022

Pitch Event "A DIGITAL WORLD - Softwarelösungen für Mensch & Tier" am 29. März 2022

Pitch Event "A WISE WORLD - Wissen für Jung & Alt" am 22. März 2022

Pitch Event "A GREEN WORLD - Ideen für Natur & Umwelt" am 15. März 2022

JUGEND GRÜNDET Kick-off "OUR FUTURE WORLD" am 9. März - Kickstart in die Pitch Events 2022